José Patrício, Dice, 2002, 6.272 resin dice on acrylic, 49 x 96 cm

José Patrício, Red Dice, 2002, 6.272 resin dice on acrylic, 49 x 96 cm

José Patrício, Blue Dice, 2003, 6.272 resin dice on acrylic, 49 x 96 cm

José Patrício, White Dice, 2004, 6.272 dice in acrylic box, 60 x 116,5 cm

José Patrício, Dice in Increasing Progression, 2007, resin dice and enamel on wood, 200 x 200 cm

José Patrício, Dice in Decreasing Progression, 2007, resin dice and enamel on wood, 200 x 200 cm

José Patrício, Mosaico, 2014, resin dice on wood, 58,5 x 58,5 cm

José Patrício, Dice in Increasing Dimensional Progression, 2019, resin dice and enamel on wood. 104,5 x 104,5 cm

 

 

José Patrício, Dice in Decreasing Dimensional Progression, 2019, resin dice and enamel on wood. 104,5 x 104,5 cm