José Patrício, Rhythms I, 2001, 3.136 plastic domino pieces on wood, 105 x 207 cm

José Patrício, Rhythms II, 2001, 3.136 plastic domino pieces on wood, 105 x 207 cm

José Patrício, Rhythms III, 2002, 3.136 plastic domino pieces on wood, 105 x 207 cm

José Patrício, Rhythms IV, 2003, 3.136 plastic domino pieces on wood, 105 x 207 cm

José Patrício, Rhythms V, 2003, 3.136 plastic domino pieces on wood, 105 x 207 cm

José Patrício, Circuit I, 2000, 3.136 plastic domino pieces on wood, 105 x 207 cm

José Patrício, Circuit II, 2003, 3.136 plastic domino pieces on wood, 105 x 207 cm

José Patrício, Circuit III, 2003, 3.136 plastic domino pieces on wood, 105 x 207 cm